PERDELİ MASALAR İÇİN

Oyuncular, rakibin özel anlaşmasını alert etmediğini gerek deneyim gerek briç bilgisi nedeniyle biliyorlarsa kendilerini korumaları beklenir. Perdeli masalarda ortağa bilgi verme olasılığı olmadığı için şüpheli durumlarda oyuncuların mutlaka anlaşmaları sorarak kendilerini korumaları beklenir.

Başka Yerde Belirtilmemiş Doğal Konuşmalar

 • Yaklaşık beklenen puan aralığı ve uzunlukta iseAlert Etmeyin.

 • Beklenmeyen puan aralığı veya uzunlukta ise:  Alert Edin.

NT Açışları

 • 2 yada daha yüksek seviyedeki doğal NT açışları, doğal NT açışında 5’li majör olabiliyorsa ve rebid problemi olan ellerde nadiren tek olabiliyorsa Alert Etmeyin.

 • Yapay NT açışları, doğal Nt açışında 5li renk garanti ise,s istematik olarak tek varsa ve 14-18 limitleri harici 1NT açışları, Mini NT pre-alert gereklidir, :  Alert Edin.

NT Üste Konuşmaları

 • Pastan gelen elin yapay NT konuşması ve 2NT,4NT veya 5NT’ye sıçramak minörler veya konuşulmamış en küçük iki renk gösteriyorsaAlert Etmeyin.

 • 14 puandan az veya 19 puandan fazla puan taşıyan doğal NT, alert edilmemesi belirtilmeyen yapay NT ve uyandırma hariç sıçramalı doğal 2NT üste konuşmaları:  Alert Edin.

NT Açış ve Üste Konuşmalarına Cevaplar

 • En yakın trefl konuşması 4lü veya daha uzun majör soruyorsa, 4 trefl as sorusu ve cevapları ve 2 seviyesinde doğal renk cevaplarıAlert Etmeyin.

 • Cevapçının stayman sonrası konuşmaları 4 kart majörü reddediyorsa, cevapçının stayman sonrası konuşmaları söylenen renkten daha uzun bir renk garanti ediyorsa ve stayman sonrası açıcının; 1) En ucuz karo konuşması 4lü majör reddetmiyorsa, 2) En ucuz majör konuşması bu renkte 4 kart hariç bir şey gösteriyorsa:  Alert Edin.

Bir Seviyesindeki Açışlar

 • 10-21HP aralığında olabilen doğal forsing elleriAlert Etmeyin.

 • Yapay açışlar, 2 kart vaat eden açışlar ve çok zayıf açışlar (anlaşma ile 10 puanın altında olabilen) Prealert gereklidir:  Alert Edin.

Bir Seviyesindeki Açışlara Cevaplar

 • Dörtlü  majörü reddetsin reddetmesin forsing olmayan 1NT, dörtlü majörü reddetsin reddetmesin davet veya daha fazla değerler gösteren 2NT, 1’e 2 cevabı davet ve fazlasını gösteriyorsa, 3 seviyesinde fit davet veya fazlasını gösteriyorsa ve doğal ve oyun forsingi sıçramalı renk değişikliği ve güçten bağımsız olarak yarışmalı durumlarda doğal sıçramalı konuşmalarAlert Etmeyin.

 • Pastan gelmeyen elin forsing olmayan yeni renk cevapları, yarışmalı sekanslar hariç davet gücünden daha azını gösteren sıçramalı konuşmalar, forsing veya semiforsing NT cevabı ve diğer yapay cevapları:  Alert Edin.

 

Açıcının ve Cevapçının Rebidleri

 • Forsing veya semiforsing NT sonrası 2 seviyesindeki doğal renk konuşmaları, dörtlü majörü reddetsin reddetmesin doğal 1 veya 2NT kuvvetli açış sonrası cevapçının staymanı ve Açıcının rebidinden başlayarak 4 seviyesi ve üzeri 4♣ as sorusu ve cevaplarınıAlert Etmeyin.

 • Açanın 1NT rebidi kuvvetliyse, cevapçının yapay 3. renk ve 4. rengi, Cevapçının 2♣, 3♣, 2♦, 3♦ checkback konuşmaları ve oyun deneme konuşmaları 3 karttan daha az ile yapılabiliyorsa:  Alert Edin.

2 Seviyesinde Açışlar ve Cevapları

 • 2♣ yapay güçlü ve forsing ise, doğal zayıf 2♦,2♥ ve 2♠, doğal ve güçlü 2NT açışı, doğal ve forsing yeni renk cevabı, doğal 2 renk açışlarına yapay 2NT cevabı, kuvvetli 2♣ açışına herhangi 2♦ cevabıAlert Etmeyin.

 • Doğal 2cl açışı, yapay, güçlü ve forsing 2♣ 10HP ve altında puanla açılabiliyorsa, doğal 2 renk açışı ortalama veya fazla değerlerle yapılabiliyorsa, doğal ve forsing olmayan 2NT cevabı ve doğal ve forsing olmayan yeni renk cevabı ve diğer yapay konuşmaları:  Alert Edin.

3 Seviyesinde Açışlar Ve Cevapları

 • Doğal zayıf renk açışları, 3NT kapalı minör gösteriyorsaAlert Etmeyin.

 • Beklenenden çok zayıf doğal açışlar, diğer 3NT konuşmaları, forsing olmayan yeni renk, diğer yapay konuşmalar:  Alert Edin.

As ve Keycard Soruları

 • 4NT veya 4trefl as veya keycard sorusuAlert Etmeyin.

 • 3NT altında As soran konuşma ve cevapları:  Alert Edin.

Kontr ve Sürkontr

 • Sıradışı olmayan bütün kontr ve sürkontrlarAlert Etmeyin.

 • Doğal NT konuşmalarına atılan yapay kontrlar, ve kontr atılan renk hariç bir rengin çıkılmasını isteyen kontrlar ve sıradışı kontrları:  Alert Edin.

Cue-bid

 • Çoğu Cue-bidleriAlert Etmeyin

 • Doğal renk açış ve aradaki renk söylendiğinde cue-bid bu rengi gösteriyorsa:  Alert Edin.

Defansif Konuşmalar

 • Doğal zayıf sıçramalı konuşmalar, ve üste konuşmacının ortağının sıçramalı konuşmalarıAlert Etmeyin.

 • Çok zayıf üste konuşmalar (1 seviyesinde 6’dan az puan) pre-alert gerektirir, orta yada daha güçlü sıçramalı konuşmalar (2 veya 3 seviyesi):  Alert Edin.

——————————–

Pre-Alert Gerektiren Konuşmalar ve Sistemler

 • 10 puan ve altında limiti olan mini NT

 • Çok zayıf açış veya üste konuşma kapsayan yöntemler

 • Sistematik olarak kanepe kullanan sistemler

 • 1cl ve 2 cl ve 2d dışında GF açışı olan sistemler

 • 1 seviyesinde bir renk açışı başka bir rengi vaad ediyorsa

 • Zon durumu veya başka sebeplerle 2 değişik sistem oynanıyorsa

 • Çok beklenmedik bir sistem oynanıyorsa

Previous post TBF Disiplin Talimatları
Next post 2017, Türkiye Kış Açık Takımlar Briç Şampiyonası, Ankara Elemeleri Sonuçlandı